Kurumsallığınıza Değer Katacak Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Blog

Ambalaj Tasarımında Malzeme

Ambalaj Tasarımında Malzeme

Uzayda varolan tüm nesneler kapladıkları alan \·e aldığı ışık ile birlikte bize farklı formlarda yansır, söz konusu formlar kafamızda biçimsel bir hafıza içinde yer alır, ve biçim nesneleri hatırlamamızı sağlar. İşte bu düşünce ışığında ambalaj tasarımında form tasarımının ne kadar önemli bir yer aldığını ve ürün kimliği içinde akılda kalıcılığı sağlayan önemli noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Hafızamızı yokladığımızda sadece formlarından dolayı kolayca anımsayabildiğimiz pek çok ürün vardır. Coca Cola’nın klasik şişesinin formu, Pcricr maden suyu şişesi, Absolut votka, Bell’s wisky ilk akla gelenler arasındadır. Piyasaya yeni çıkan bir ürün her türlü isim, renk, grafik düzen değişikliğinin yanında imkanlar içinde bir form değişikliğine de ihtiyaç duyar. Bu değişiklik izleyiciye hemen ulaşan bir biçim farklılığını, dolayısıyla ilk ve yeni olma mesajını verir.

Formun kavramsal yönden de ambalaj tasarımma destekleyici pek çok özelliği vardır. Yukarıda örneklediğim “Bell’s” wiskisi (Türkçede çan anlamına gelir) bir çan formundan hareketle nesnel bir ilişki kurularak tasarlanmıştır. Bu ilişki isimle biçimin bileşimini güçlendirir, dolayısıyla söz konusu ürünün adını anımsamaya çalışan bir formu anımsayarak ürünü hatırlatılabilir. Ambalaj tasarımı için kullanılacak formun malzeme.sinin seçimi için yapılacak tasarımın;

  • İşlev
  • Dayanıklılık
  • Ürün-ambalaj ilişkisi
  • Kimlik-malzeme ilişkisi
  • Hafiflik, ağırlık, esneklik, kırılganlık v.b. teknik özellikler
  • Kanuni şartlara uygun olup olmadığı
  • Depolama taşıma ve saklama ihtiyaçlarına cevap verip vermediği gibi konuların araştırılması gerekir.