Kurumsallığınıza Değer Katacak Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Blog

Ambalaj Ürün Kimliği

Ambalaj Ürün Kimliği

Pek çok yapısal ve kavramsal ilişkiyle birlikte ürün kimliği kurum kimliğinin bir parçasıdır. Ambalaj tasarımında ortaya çıkan bölümü ise ayrı ürünlere sahip olabilen şirketlerin spesifik bir ürün veya seri için kurduğu kimliksel yapıdır.

Kurum kimliğinin ürün kimliğine yansıdığı iyi örneklerden birini “Shell” motor yağı ambalajlarında görebiliriz. :tvlotor yağı tarih • boyu teneke kutularda pazarlanmaktaydı. Şirket tasarımcıları, motor yağını yine başka bir Shell ürünü olan “Jerrican” isimli, döküm ve enjeksiyonda kullanılabilen, plastik ambalajlarda pazarlamayı düşündüler. Bu sayede kurumun bir ürünü, diğer bir kurum ürünü kullanılarak pazarlanacak ve şirketle ürün arasındaki ilişki güçlendirilebilecekti. Yapısal olarak ortaya atılan bu fikir grafik tasarıma da yansıdı ve aşamalı olarak Shell’in kurum kimliği ile paralel ambalaj tasarımları yapıldı. Bu sırada kimi zaman amblemin formu, kimi zaman dokusu ve rengi ambalaj tasarımına yansıtılarak ürünün içeriği ile ilişkili bir iletişim boyutu oluşturulmaya çalışıldı.


Kurum kimliği ve ürün kimliği ilişkisinin özenle kurulduğu bir diğer örnekse, ünlü İngiliz “Harrods” mağazasının ambalajlarında göze çarpar. Giysiden kozmetiğe, ev eşyasından yiyeceğe, binlerce ürünü pazarlayan “Harrods” mağazasmın tüm ambalaj tasarımı, kurum özgünyazısının, renginin klasik ve sade bir üslupta kullanımıyla, kurumsal yapıyla tam bir bütünlük içinde ele alınmıştır.


Tasarımcıların er veya geç yüzyüze gelmek zorunda olduğu bir ürün tasarımınm genişletilmesi veya diğer ürünlerle bütünleştirilmesi, pazarlama ve reklam ana fikrinin çekiciliği ile birlikte yerleştirilmiş bir markaya sahip olup olmaması ile ilişkilidir. Örneğin Coca Cola böyle bir markadır. Özgünyazı karakteri ve formu ile uluslararası düzeyde bir üne sahiptir. Bu ünde payı olan ambalaj tasarımının görsel yapısı ürünün pazarlama gücünü önemli ölçüde etkiler. Bu konudaki diğer bir örnekse “Mum”dur. Bir Alman ürünü olan Mum için Kreuser stüdyolarında tasarlanan ambalaj tasarımı üzerindeki batan güneş imajı ve güçlü, şeritsiz yazı karakterli özgünyazısı ile, kısa zamanda pazarın ürünlerinden biri olmuştur. “Mum” kozmetik serisine roll’on deodorantın eklenmesi ile birlikte ürün ambalajı iki kez yeniden ele alındı. Her ele alışta ise batan güneş görüntüsü üzerinde, renk değişiklikleri yapılarak ve özgünyazı aynen korunarak ilişki sağlanmış oldu.
Ürünün getirdiği farklı bir form veya işlev ürün kimliği içinde etkin hale de dönüştürülebilir. Kimi zaman reklam .. kampanyaları müşteriyi eğitmek veya koşullandırmak üzere hazırlanır. Örneğin bir Fransız ürünü olan “Orangina” meyve suyu için hazırlanan kampanyada uzun uzun, içmeden önce şişenin nasıl çalkalanması gerektiği ön planda tutularak uygulanmıştır.