Kurumsallığınıza Değer Katacak Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Blog

ambalaj-tasarımları

Ambalajda Bilmeniz Gerekenler

Amabalajda Renk

Hazırlanacak ambalaj tasarımında etkin renk nasıl olmalıdır? Neden? Söz konusu etkin renk kimi zaman bir zemin rengi, kimi zaman ise kullanılan fotoğrafm zemini olarak bize yansır. tüm bu yansıma ilk birkaç saniye içindeki etkiyi doğurur. Bu aşamada tasarımcı arzuladığı iletişim tarzının, karakterinin, kullanacağı renk paleti ile olan ilişkisini sorgulamak durumundadır. kimi zaman bu renk doku ile birleşerek söz konusu mesajı güçlendirir. Ambalaj tasarımı üzerindeki renk paleti farklı şekillerde tanımlanabilir. Örneğin kadınsı renkler, sağlıklı renkler (kozmetik ve sağlık gereçleri için tercih edilir), doğal renkler (gıda), teknolojik renkler (makina parçaları, madeni yağlar vs.), erkeksi renkler (traş malzemeleri, erkek kozmetik ürünleri) gibi tanımlar kesin bir kuralı olmamakla birlikte tasarım aşamasındaki ambalajların şekillendirilmesinde pazarlamacılar ve tasarımcılar arasında kullanılır. Bu renk yapıları farklı mesajlar vermek amacıyla tasarımcılar tarafından yerdeğiştirilerek de kullanılabilir. Örneğin oldukça pahalı ve kaliteli, gece içki ile tüketilmek üzere piyasaya sürülmüş bir meyve suyu ambalajının üzerindeki renk paletinde, doğal renkler yerine erkeksi ve belki de %30 kozmetik görünümlü bir yapı yardımı ile söz konusu aristokrat ve elit hava verilmeye çalışılabilir. Bunun tam tersi renk ve dokularda primitif bir yapı kullanılarak doğal ve sağlıklı, sade, basit mesajının verilmesi de günümüzde sıkça rastlanan iletişim sistemindendir.

Ambalajda Yazı

Ambalajın üzerinde kullanılacak olan özgünyazı veya amblem nasıl bir özellik taşımakta? Okunabilirliği ve kullanılacak diğer elemanlarla iletişi nasıl? Sadece isim olmanın dışında form olarak da izleyiciye olumlu çağrışımlar yapabiliyor mu? Eğer yapabiliyorsa tasarımcının bu elemanı oldukça etkin bir biçimde kullanması mümkündür. Kimi zaman söz konusu logo veya amblemin tasarlanan alan içindeki konumunu ve diğer grafik elemanlarla olan ilişkisini güçlendirmek için özgün bir form, alan veya bant yaratılabilir. Bununla birlikte kimi zaman yaratılmış bir karakter logo ile birlikte kullanılabilir ve adeta bütünleşebilir. Nestlc’nin çocuklara yönelik ürünü Nesquik’deki tavşan buna örnek olarak verilebilir.

Ambalajların Hazırlanması

Eskiz hazırlama aşaması her ne kadar ürünün yapısına ve sunuş biçimine bağlı olarak değişik şekillerde olsa da esasen bazı temel kurallara dayanır. Prototip eskiz hazırlama aşamasında temel amaç tasarım aşamasındaki bir ambalajın gerçeğe en yakın görsel değerlerle müşteriye sunulmasıdır. Bu çalışma bir ambalaj etiketi şeklinde olabilir. Her ikisi için de önce iki boyutlu çalışmalar hazırlanır, bu çalışmalar tam anlamıyla bilgisel ve anlaşılabilir olmak zorundadır. Tasarlanan ambalajın farklı bir işlevi varsa bu işlev net bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu aşamadaki skeçler için gri tonlar kullanılarak renk ve grafik etkilerden öte, anlatılmak istenen işlev ortaya çıkarılır. Grafik çalışma için en pratik ve oldukça sıkça kullanılan bir malzeme de keçeli kalemdir. Bu çalışma tarzı ile hızlı ve etkin eskizler yapmak mümkündür. Bu tip çalışmalar tasarım ekibinin kendi içindeki iletişimi için kullanılacağı gibi özenli bir çalışma ile müşteri karşısına çıkabilecek nitelik de kazanabilir. Guaşdan kuru pastele pek çok malzeme ile birlikte kullanılabilmesi renklerin parlak ve çeşitliliği sebebiyle grafikerlerin tercihi olmuştur. Form tasarım yapılırken formun üç boyutlu etkisiyle bilgisel eskizin yanısıra ayrıca grafik tasarımın da sunulması gerekli olabilir. Böyle durumlarda ambalajın boyutlu prototip maketi üzerine el ile yapılmış eskiz adapte edilerek hem iki boyutlu hem üç boyutlu şekilde sunuş imkanı sağlar.