Kurumsallığınıza Değer Katacak Ürünlerimizi İncelediniz mi?
koruma

Ambalajin Koruma Fonksiyonu

Ambalajın bu klasik fonksiyonu, bir yandan malların çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fizik bakımından olduğu kadar diğer yandan da ürünlerin kalitesinin bozulmaması, eksime, bozulma, kirlime gibi kimyevi koruma fonksiyonunda içine almaktadır. Çeşitli ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonunu yerine getirip getirmediğini incelemek için bu hususlar göz önüne alınmalıdır.

Çeşitli ambalaj malzemelerinin kullanılması halinde tesirlerinin ne olabileceğini kısaca belirtelim.

Kâğıt-karton şimdiye kadar en elverişli materyal olarak kendisini kanıtlamıştır. Doldurulan ürünle, ambalaj malzemesinin kimyevi özelliklerinin birbirine karşılıklı tesir etmemesini ifade eden nötrlük konusunda kâğıt-karton, özellikle gıda maddelerinin kimyevi özelliklerini ve lezzetini hiçbir şekilde bozmamaktadır.

Teneke, özellikle sıvı mamullerin ambalajlanması halinde oksitlenmeye yol açtığı için, mamulün kalitesini bozmaması ve sağlığı tehdit eden durumun bertaraf edilebilmesi ancak yüksek ısı altında laklama suretiyle mümkün olmuş ve ambalajlamada kullanılabilir hale getirilmiştir. Örneğin; bira, lezzeti çok çabuk bozulabilen bir tüketim maddesidir. Bira ambalajın da son yıllarda teneke kutunun kullanılması ancak beyaz tenekenin laklanması suretiyle mümkün olmuştur. Aynı geyi konserve ürünlerinin ambalajlanması için de söylemek mümkündür. Diğer yandan hemen hemen her ambalaj malzemesi belirli ölçüde kokuya haizdir. Sorun; bu koku durumunu ürünün taşıyıp taşıyamayacağıdır. Örneğin; kâğıt-karton ambalajda, renk ve yapıştırma maddeleri koku salgıladıkları halde türünü etkilememektedir. Oysa naylon ve plastik ambalaj malzemeleri isi karşında koku salmakta ve ürünü etkilemektedirler.

Malların fiziki tesirlere karşı korunmasında özellikle taşıma ve depolamada ortaya çıkan çarpma, zedelenme ve eğilmeye karşı ambalajın görevinin yerine getirilmesinde çeşitli ambalaj malzemeleri arasında çarpmaya dayanıklılık bakımından faklı sonuçlar elde edilmiş ve kâğıt-karton ambalaj en uygunu olarak saptanmıştır.

Materyal ne kadar sert ve kati olursa, onun sallanma ve patlama frekansı da o kadar büyük olur. Örneğin; cam ve plastikten yapılan şişe halindeki ambalajlardan çapma ve sadmeler karşısında en az dayanıksız olanı muhakkak ki camdır. Bu malzemelerin, her şeye rağmen mamulün görünmesini sağlayarak reklamını yapması gibi avantajları olsa da, bunlarda kâğıt ve kartonlara sarılmak suretiyle ambalajlanır ve kullanılırlar.