Kurumsallığınıza Değer Katacak Ürünlerimizi İncelediniz mi?
shoes-box

Ürün Ambalaj İlişkisi

Ürün ambalaj ilişkisinde form açısından ele alındığında salt işlevin ortaya çıkardığı birtakım özelliklerin iletişime yansımaları ve birlikte ele alınmaları ise sık karşılaşılan bir durumdur. Burada Hiroski Unno’nun niye turşu fıçısı yuvarlaktır adlı makalesinden bir örnek vermek istiyorum (Japon ambalaj tasarımcısı). “Hatıralık olarak ahşap fıçılarda. Peki fıçıları çağrıştırdığı pazarlanan turşular nasıl satılır? Çoğu niye yuvarlak? Herhalde eski (turşunun için. İstasyon büfelerinde turşuların yuvarlak yapıldığı) yuvarlak fıçıcıklarda şekerlemenin ise kare kutularda satıldığını görüyorsunuz. Şekerleme kutuları ya ince bambu çıtalardan ya da kartondan yapılmıştır. Burada incelik esastır. Şekerleme kolay dağılıp kırılacağı çin tek tek haznelere yerleştirilir. Şekerleme kutuları çoğunlukla çift cidarlıdır. Zira şekerin havaya ihtiyacı vardır. Yuvarlak manjulan (bir cins kurabiye) kare bir kutuya koyarız ki etrafında yer kalsın. Halbuki turşu havayla temas etmemesi için sıkıca doldurulur. Silindir şeklindeki ahşap bir fıçıda boşluk kalmaz. Turşu fıçısı elde sallanabilir ama şekerleme kutusu sallanınca dağılabileceğinden yatay taşımak üzere tasarlanır. Örnek olarak Taku An turşularını insanlar iple bağlı fıçılarda sallaya sallaya taşıdıkları için bu formdaki ambalaj turşuya en uygunudur.” Önemli yüklerin taşınmasında, hafif mallar için sert ve oluklu karton kutular, akışkan mallar için metal, ağır ya da büyük mallar içinse tahta malzeme kullanılır. Plastik malzeme ise, hem yükü korumak üzere tampon olarak, hem de dayanıklılık ve yalıtım özelliklerinden ötürü akışkan maddelerle bozulabilir yiyeceklerin deniz yoluyla taşınmasında yaygın biçimde kullanılır. Tüketim malzemelerinin ambalajlanmasında hafif ucuz kolay üretilebilir, üzerine yazı basılabilir ve depolanabilir olması nedeniyle, en çok kullanılan malzeme karton kutudur. Bunların hemen hemen yarısı yiyecek ambalajlanmasında kullanılır. Metalik lamine edilmiş kağıt ambalajlar ise katı ve sıvı ürünlerin ambalajlarında ekonomik ve kullanışlı olduğu için tercih edilir.

Cam kaplar, yüksek ısılı fırın ve kalıplama makineleriyle kolayca seri olarak üretilebilir. Tekrar tekrar kullanılabilen cam kaplar dayanıklı kimyasal maddelere karşı dirençli ve dayanıklıdır. Aynı zamanda cam doğal bir malzeme olduğundan yeniden kullanılabilme özelliği taşır (recyle). Bu nedenle katı ve sıvı yiyeceklerin, ilaçların ve kozmetiklerin depolanması için uygundurlar. Plastik endüstrisindeki son gelişmeler, polivinil klorid, polipropilen, polietilen ve polistirenin ambalajlama malzemesi olarak kullanılmasını olanaklı kılmıştır. Plastikler genellikle torba, şişe, kutu ve saydam zar biçimindedir; ısıtılarak püskürtme· ya da üfleme yoluyla üretilirler. Hafif, esnek ve yalıtkan özelliklerinden ötürü basınçla ambalajlamada ve kaynatılmış ya da dondurulmuş yiyeceklerin saklanmasında özellikle tercih edilir. Ambalajlanmış ürünlerin nitelikleri kapların seçimi ve tasarımında özen gerektirir. En çok korumayı ve en az taşıma maliyetini sağlamak için kırılabilir malzemelerin taşınmasında kırılabilirlik derecesinin taşıma sırasında ortaya çıkabilecek kayıpların ve seçilen kabın maliyetiyle uygunluğunun tam olarak saptanması zorunludur. Işığa, sıcaklığa, havaya neme ve kimyasal maddelere duyarlı olan malları taşımak için de özel ambalaj türleri tasarlanmıştır.

Amaçlanan pazarın yapısı, ürünün kullanımında ambalajlamanın rolü ve ambalaj üretimin maliyeti ambalajlama ile ilgili öbür sorunlardır. Söz konusu ürün yiyecek maddesi ise, ambalajlama bozulmayı geciktirecek maddi hasarları ve yabancı madde bulaşmasını önleyecek biçimde yapılmalı ve kalite kontrol kurallarına uygun olmalıdır. Ambalaj ister bir kez alınıp atılacak, ister tüketici tarafından tekrar tekrar kullanılacak olsun sağlıklı ve güvenilir şekilde kapatılmış olmalıdır. Ambalaj etiketleri ise kolayca basılabilecek ya da yapıştırılabilecek biçimde düşünülmelidir. Söz konusu teknik özelliklerin hemen hepsi ürünün tüketiciye ulaşmasında zinciri oluşturan halkanın en sağlıklı, en ekonomik ve en dayanıklı olmasını sağlamak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Son yıllarda ortaya çıkan bir başka konu ise ambalaja bu noktadan sonra da bazı görevler yüklenmiştir. Söz konusu yaklaşım tarzı doğaya zarar vermeyen ve tekrar kullanılabilen özelliğe sahip malzemeye yöneliştir.